ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT

Asunto- ja kiinteistökaupan riidat ovat ikäviä ja usein yllättäviä tilanteita sekä ostajalle, että myyjälle. Mikäli havaitset ostamassasi asunnossa tai kiinteistössä virheen, on syytä ottaa yhteyttä lakimieheen heti, jotta reklamaatio saadaan asianmukaisesti laadittua ja lakimies on prosessissa alusta lähtien mukana. Mikäli olet asunnon tai kiinteistön myyjä ja olet saanut ostajalta reklamaation, on tärkeää ottaa yhteyttä lakimieheen heti, jotta lakimiehen on mahdollista osallistua virheen selvittelyyn ja oikeusturvasi toteutuu.