AVIO- JA AVOERO

Avioeron tultua vireille tulee puolisoiden aviovarallisuussuhde purkaa. Tällä tarkoitetaan osituksen tekemistä. Osituksen tekemiselle ei ole määräaikaa mutta se olisi järkevää laatia heti. Sovinnollisissa tilanteissa ositus voidaan suorittaa sopimusosituksena. Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen ositus voidaan suorittaa toimitusosituksena, jolloin käräjäoikeus määrää pesänjakajan toimittamaan osituksen. Ositussopimus on tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän henkilön on todistettava allekirjoitusten oikeellisuus. Laadimme ositussopimuksen, avustamme riitaisissa ositustilanteissa sekä toimimme tarvittaessa oikeuden määräämänä pesänjakajana.

Avoliitossa eläneillä ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Joissain tilanteissa avoliiton purkautuessa voidaan soveltaa kuitenkin vuonna 2011 voimaan tullutta lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (avoliittolaki). Lakia sovelletaan yhteistaloudessa asuneisiin parisuhteen osapuoliin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta, tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Lain mukaan avopuoliso voi saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta, sekä mahdollisuuden hakea pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten. Avustamme hyvitysvaatimusasioissa, omaisuuden erottelussa sekä toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.