AVIOEHTO

Avioehto ei ole välttämätön kaikille, mutta jo ennen avioliiton solmimista on hyvä miettiä asiaa ja sopia tästä tulevan puolison kanssa. Avioehtosopimus voidaankin tehdä jo ennen avioliiton voimaantuloa, mutta avioehtosopimus on aina rekisteröitävä.

Avio-oikeus konkretisoituu avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus pääsääntöisesti lasketaan yhteen, jonka jälkeen suoritetaan ositus, eli kumpikin puoliso saa yhtä suuren osuuden yhteenlasketusta omaisuudesta. Avioehdon tekeminen ennen liiton solmimista voi olla järkevää erityisesti niissä tilanteissa, joissa puolisoiden varallisuus ero on merkittävä. Avioehdon tekeminen voi olla järkevää erityisesti niissä tilanteissa, joissa puolisoiden varallisuusero on merkittävä avioliittoon mentäessä. Toinen puoliso voi omistaa myös osuuksia yhteisistä suvussa kulkevista omaisuuksista, kuten kesämökistä, jolloin avioehdolla voidaan rajata se pois avio-oikeudenalaisesta omaisuudesta. Myös puolisoiden omistamat yritykset, mahdollisesti tulossa olevat perinnöt tai lahjoitukset voivat olla syitä, jonka vuoksi avioehtosopimuksen tekeminen on järkevää. Avioehtosopimuksen voi tehdä kattamaan esimerkiksi avioerotilanteet, jolloin avio-oikeus olisi kuitenkin voimassa, mikäli avioliitto päättyy eron sijaan puolison kuolemaan. Avio-oikeus voidaan poissulkea kokonaan, osittain tai vain jonkun tietyn omaisuuden osalta. Laadimme avioehtosopimukset toiveidenne mukaisesti.

Myös testamentilla ja lahjakirjalla voidaan sulkea saajan puolison avio-oikeus pois. On kuitenkin huomattava, että avio-oikeuden poissulkevassa asiakirjassa on aina oltava kaksi todistajaa.