EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltakirja on nykyaikainen tapa turvata asioidesi hoitaminen juohevasti tilanteissa, kun esimerkiksi sairauden vuoksi et kykene enää asioitasi hoitamaan.  Valtuutetulle voidaan antaa laajat oikeudet rahaliikenteesi hoitamiseen ja valtuus vaikkapa omaisuutesi myyntiin.

Valtuutetulle voidaan antaa myös oikeus päättää terveydenhoitoosi liittyvistä asioista, kun et itse kykene niistä päättämään.

On kuitenkin muistettava, että edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja ja se tulee tehdä aikana, kun vielä olet oikeuskelpoinen sen tekemään. Valtuutus tulee voimaan, kun hoitava lääkäri on todennut edunvalvonnan tarpeen ja Digi- ja väestötietovirasto on sen hakemuksesta vahvistanut.

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka jokaisella aikuisella henkilöllä olisi hyvä olla olemassa. Se ei ole ikäsidonnainen vaan kenellä tahansa ihmisellä voi tulla elämässään eteen tilanteita, kuten äkillinen sairastuminen tai onnettomuus, jonka johdosta on kykenemätön hoitamaan asioitaan. Tällaisessa tilanteessa edunvalvontavaltuutus voidaan määrätä voimaan tilapäisesti siihen saakka, kunnes olet taas toimintakykyinen. Mikäli edunvalvonta valtuutusta ei ole tehty siinä vaiheessa kun et ole enää toimintakykyinen, mahdollisuudet vaikuttaa edunvalvojan valintaan ovat rajalliset. Asiantuntija-apu on tarpeen, jotta edunvalvontavaltakirjan kaikki mahdollisuudet tulee hyödynnettyä. Valtuutus koskee vain niitä asioita, joihin valtakirjassa on valtuutettu. Laadimme edunvalvontavaltakirjan toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.