LÄHESTYMISKIELLOT

Lähestymiskielto voidaan määrätä, mikäli hakijalla on perusteltu aihe olettaa että henkilö, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan, tulisi tekemään hakijaa kohtaan henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muuten vakavasti häiritsemään tätä. Lähestymiskieltoasiat laitetaan vireille hakemuksella käräjäoikeuteen ja asian käsittely tapahtuu myös käräjäoikeudessa. Mikäli katsot että lähestymiskiellon hakeminen on tarpeen, kannattaa lakimieheen ottaa yhteyttä heti alussa, jotta kaikki asiaan liittyvät olennaiset seikat tulevat huomioiduksi. Laadimme hakemuksen käräjäoikeuteen ja avustamme koko käsittelyn ajan. Jos sinua kohtaan haetaan lähestymiskieltoa, avustajan käyttäminen prosessissa on myös suotavaa, jotta kaikki kannaltasi olennaiset seikat saadaan tuotua esille.