LASTEN HUOLTO, ASUMINEN JA TAPAAMISOIKEUS, LASTEN ELATUS

Erotilanteissa ja elämäntilanteiden muuttuessa voi olla tarpeen sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. Vanhemmat voivat sopia näistä asioista keskenään ja tehdä kirjallisen sopimuksen esimerkiksi lastenvalvojalla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen, voi olla syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Lakimies avustaa sovinnon saamisessa joko tuomioistuimen ulkopuolella tai sovittelua on mahdollista käydä myös asiantuntija- avusteisessa lapsiasioiden tuomioistuinsovittelussa tuomioistuimessa. Sovinto on lähtökohtaisesti kaikkien etu ja useat huoltajuuskiistat saadaan soviteltua AT-avusteisessa sovittelussa. Käräjäoikeus määrää sovittelijaksi käräjätuomarin joka toimii sovittelijan roolissa sekä lapsiasioihin erikoistuneen asiantuntijan, jotka yhdessä auttavat osapuolia löytämään sopuratkaisun. Mikäli vanhempien väliset ristiriidat ovat niin suuria, ettei niitä saada sopimalla ratkaistua, asia tulee saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tilanne voi olla myös sellainen, että lapsen tapaamisista on olemassa sopimus, mutta toinen osapuoli ei jostain syystä luovuta lasta tapaamisiin. Tilanteissa voidaan hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa tuomioistuimelta. Mikäli osoitetaan ettei tapaamisoikeuden estämiselle ole perusteita, lähivanhemmalle voidaan määrätä uhkasakko tapaamisoikeuden rikkomisen varalle. Toisinaan tapaamisoikeuden laiminlyönnille voi olla myös lapsen edun mukaiset perusteet, jolloin hakijan hakemus voidaan hylätä. Lapsen asioista sovittaessa on tärkeä muistaa, että lapsen etu on aina ensisijainen lähtökohta. Avustamme lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa ja kannustamme osapuolia pääsemään asiassa sovintoon.