LASTENSUOJELUASIAT

Lapsen vanhempien ja muiden huoltajien on lastensuojelulain mukaan turvattava lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Mikäli lapsen katsotaan olevan välittömässä vaarassa, viranhaltija voi tehdä kiireellisen sijoituksen päätöksen. Lapsi voidaan myös ottaa huostaan, mikäli puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi vaarantaa vakavasti itse terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Huostaanotto on kuitenkin viimesijainen toimi. Lakimiehen apu on tarpeen erityisesti oikeusprosessin hoitamisessa, sillä usein viranomaisten ja vanhempien näkemykset voivat erota toisistaan paljon ja on tärkeää, että kaikki asiaan liittyvät seikat saadaan esitettyä. Lastensuojeluasioissa 12 vuotta täyttänyt lapsi on oikeutettu myös omaan avustajaansa.

Huostaanottoasioissa ja huostaanottoon liittyvistä päätöksistä valitettaessa, juttuja ei käsitellä käräjäoikeudessa vaan hallinto-oikeudessa. Vaikeissa huostaanottoriidoissa hallinto-oikeuden suullinen käsittely on hyvä vaihtoehto saada tapaus perusteellisesti selvitetyksi ja huoltajien ääni kuulluksi.