PERINNÖNJAKO

Kuolinpesän jakamiselle ei ole ehdotonta määräaikaa ja se voidaan jättää jakamattomaksi esimerkiksi lesken hallintaan. Mikäli kuolinpesän jako on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä, hoidamme ositukseen ja perinnönjakoon liittyvät toimeksiannot. Laadimme perinnönjakosopimuksen, joka on helpoin ja edullisin vaihtoehto pesän jakamiselle. Pesän jakaminen onnistuu perinnönjakosopimuksella, mikäli kuolinpesässä ei ole ylipääsemätöntä riitaa jaosta.

Mikäli pesän osakkaat eivät pääse jaosta yhteisymmärrykseen, avustamme perintöoikeudellisissa riita-asioissa sekä toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina. Hoidamme myös ylivelkaisten kuolinpesien pesänselvityksiä.