PERUKIRJA

Läheisen kuolema on surullinen ja raskas asia. Raskaassa tilanteessa perillisen kannattaa antaa ammattilaisen hoitaa perunkirjoitus ja muut mahdolliset oikeudelliset tehtävät ja säästää omia voimiaan. Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä perinnönjättäjän kuolemasta. Tähän voi kuitenkin hakea verohallinnolta ennakolta lisäaikaa, mikäli tarvittavien tietojen tai asiakirjojen saanti jostain syystä viivästyy.

Laadimme perukirjan ja neuvomme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Voimme asiakkaan niin halutessa myös suorittaa tarvittavien asiakirjojen tilauksen ja hankkimisen, mikäli asiakas kokee tämän paremmaksi vaihtoehdoksi. Annamme myös neuvontaa veroseuraamusten suhteen ja haemme ennakkoratkaisuja verohallinnolta. Neuvomme myös, miten tulee toimia velkaisen kuolinpesän osakkaana.

Mikäli haluat luopua perinnöstäsi, on noudatettava lain tarkkoja määräyksiä jotta luopuminen on tehokas myös esimerkiksi velkojiasi kohtaan.