RIKOSASIAT

ASIANOMISTAJA

Rikoksen uhrille rikosprosessi voi olla raskas ja vaikea kokemus. Olemme tukenasi koko prosessin ajan avustaen poliisin kuulusteluissa, laatien korvausvaatimukset käräjäoikeudelle sekä avustamme oikeuden istunnoissa. Avustamme myös mahdollisten korvausten hakemisessa tuomion antamisen jälkeen. Rikosasiassa asianomistajalla on usein mahdollisuus maksuttomaan oikeudenkäyntiin joko oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen kautta. Tietyissä rikosnimikkeissä tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle myös oikeudenkäyntiavustajan. Selvitämme puolestasi mahdollisuudet maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

VASTAAJA

Mikäli olet rikoksesta epäiltynä tai syytettynä, on sinulla oikeus avustajaan missä tahansa vaiheessa prosessia.

Avustamme kuulusteluissa, mahdollisissa pakkokeinoistunnoissa sekä oikeuden istunnoissa. Avustajan mukana olo prosessin alusta alkaen auttaa oikeusturvasi toteutumisessa, mutta mahdollista on ottaa avustaja mukaan prosessiin vasta kun saat kutsun istuntoon. Haasteen saapuessa käräjäoikeus saattaa pyytää kirjallista vastausta etukäteen, jonka lakimies laatii kanssasi.