TESTAMENTTI

Testamentilla pystyt määräämään omaisuudestasi, turvaamaan kumppanisi taloudellisen aseman, vaikuttamaan ennakolta veroseuraamuksiin ja mahdollisesti välttämään perinnönjakoriitoja. Ensisijaisia perinnönsaajia ovat perintökaaren mukaisesti lapset, ja heillä on pääsääntöisesti oikeus lakiosaan. Mikäli perinnönantaja haluaa perinnön menevän suoraan lapsilleen, silloinkin testamentin tekeminen voi olla kuitenkin järkevää. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa jos haluaa poissulkea perillisten avio-oikeuden testamentilla saatuun omaisuuteen. Tällöin voidaan taata esimerkiksi sukutilan pysyminen omassa suvussa.

Monilla voi olla ajatuksena, että aviopuoliso perii puolet edesmenneen puolisonsa omaisuudesta. Näin ei tosiasiassa kuitenkaan ole, mikäli perinnönjättäjällä on rintaperillisiä, eli lapsia tai heidän jälkeläisiään. Tällaisessa tilanteessa leskellä on ainoastaan mahdollinen tasinko-oikeus avio-oikeuden kautta, mutta hän ei ole perillisen asemassa. Mikäli haluaa turvata lesken asemaa, voi olla tarpeen laatia esimerkiksi puolisoiden usein käyttämä keskinäinen omistusoikeus- tai keskinäinen hallintaoikeustestamentti. Verosuunnittelussa esimerkiksi hallintaoikeuden määräämisellä tai osan omaisuuden siirtämisellä suoraan lapsenlapsille voi olla merkittäviäkin verotuksellisia etuuksia. Laadimme testamentit toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.